Detta är Tandhälsoförbundet

Stämman Kalmar

Tandhälsoförbundet (Tf) arbetar förebyggande, men ger också stöd och information till medlemmar som har problem med rotfyllningar, dentala material, kronor, broar, proteser eller andra besvär som kopplas till tänderna.

Tf är en ideell patient- och funktionsrättsorganisation som organiserar patienter i tandvården. Ett viktigt mål är samma högkostnadsskydd för tandvården som för övrig hälso- och sjukvård.

I Tf:s styrelse finns patienter, läkare, tandläkare och forskare och vi har ett brett internationellt kontaktnät. På hemsidan www.tf.nu redovisar vi intressant forskning och kliniska framsteg samt annat av intresse för medlemmarna. Där kan du också bli medlem för att stötta verksamheten.

Tf driver på samhällsutvecklingen och strävar efter bättre, billigare och mer patientsäker tandvård. Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn.

Tandhälsoförbundets Forskningsstiftelse skapar möjligheter för mer klinisk forskning i medlemmarnas intresse. Donera gärna pengar till den.

Tf arbetar för:

  • Att tandvården ska ingå i den allmänna hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd.
  • Att tandvårdsskadade ska har rätt till samma vård som gäller andra sjukdomar liksom till de hjälpmedel som behövs.
  • Korrekt information till patienten om risker för biverkningar av olika material, problem med rotfyllningar och implantat.
  • Att mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker används. Metaller ska exempelvis undvikas i tänder och käkar.
  • Korrekt information om tandreglering och information om alternativ till konventionella tandställningar.
  • Möjlighet att byta fyllningar, protesmaterial och implantat vid överkänslighet mot materialen.
  • Möjlighet att ta bort rotfyllda tänder och rensa bort infektioner i käkbenet vid sjukdom som kopplas till sådana infektioner.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandhälsoförbundet! Medlemsavgiften är 225 kr/år då får du förbundets informationsfoldrar plus medlemstidningen 4 ggr/år. Se mer om vår verksamhet på www.tf.nu, där du också kan bli medlem.
Ge gärna en gåva till vårt viktiga arbete på bg 226-4885 (Swedbank) eller Swisha:123 241 52 22.

Se filmen där patienter, tandläkare, läkare och forskare berättar om problem med tandvårdsmaterial och hur hälsan kan påverkas.